Historie gabionů

Z historie – Gabiony a jejich využití ve vojenství

Velice brzy po sestrojení prvních gabionů v Egyptě sloužících původně ke zpevnění břehů Nilu a k zabránění eroze půdy se gabiony začaly používat i ve vojenství. Nezávisle na sobě se stejný princip, tedy koš plněný pískem, nebo zeminou začal používat i v Číně.

Posuneme-li se o pár tisíciletí, tak i slavný vynálezce Leonard da Vinci použil gabiony při založení hradu San Marco v Miláně. Dokonce pro ten účel vymyslel speciální koše, kterým se začalo říkat Leonardovy koše. Tohle první doložené použití gabionů při velké stavbě v historii vůbec. Jak jinak, použil je největší myslitel, konstruktér a vynálezce své doby Leonardo da Vinci.

Velké renesance se dostalo gabionům s příchodem palných zbraní. Zejména se zvyšující se přesností palných zbraní a jejich nebezpečnosti se staly gabiony nedílnou součástí vojenského vybavení a strategie. Velkého rozšíření se dostalo manufakturně vyráběným košům z vrbového proutí zejména během občanské války v USA. Gabiony měly kónický, tedy zešikmený, tvar a pro snadnou přepravu neměly dno.

Koncem 18. století dosáhlo používání gabionů z přírodního materiálu svého vrcholu a pomalu se začaly prosazovat gabiony jak je známy dnes, tedy kovové. K současné podobě gabionů měly ještě daleko, ale již byly kovové. Jednalo se především o gabiony z ocelového drátu, pytlové gabiony. První větší použití těchto gabionů je zaznamenáno v Casalecchio di Reno v Severní Itálii. Bylo to roku 1893 a jednalo se o použití jako u původních gabionů, tedy pro opravu erozivního poškození břehů řeky Reno.

Nástupem kovových gabionů se ustupuje od použití ve vojenství a stále více se prosazuje použití ve stavitelství. Jedná se vlastně o návrat k původnímu účelu gabionů s tím, že se gabiony začínají používat i v moderní architektuře. To již mluvíme o gabionech jak je známe z našeho okolí my.